top of page

Voimaa kriisistä ja traumasta toipumiseen

Kriisitilanteen ja traumakokemuksen aiheuttamaa kiihtymystilaa rahoittava ja hallinnantunnetta vahvistavia harjoituksia.

Kriisitilanteeseen ja traumakokemusten aiheuttamaan stressihäiriöön suunnatut harjoitukset rauhoittavat kehollista ylivirittyneisyyttä ja vahvistavat turvan tunnetta. Kehollisten harjoitusten avulla voidaan saada kosketusta ei-kielellisiin tunnemuistoihin, jotka sitovat monin tavoin ihmisen psyykkisiä voimavaroja. Harjoitukset on suunniteltu toipumisen eri vaiheisiin lisäämään myös hallintakeinoja ja resilienssiä.

Mielijoogaa kriisistä ja traumasta toipumiseen

Harjoitukset

Hengitysharjoitus

Asanaharjoitus

Rentoutusharjoitus

Pohdintatehtävä

Ajatuksia joogasta traumaattisen stressin hoidossa

Tuossa pian...

Harjoituksia

bottom of page